Introductie checklist en toelichting op KIDV Recyclechecks

Eén van de acties die u als bedrijf kunt ondernemen om duurzaam te verpakken, is het beter recyclebaar maken van uw verpakkingen. Om hierbij te helpen, heeft het KIDV voor verschillende materialen een Recyclecheck ontwikkeld. Hiermee kunt u eenvoudig bepalen in welke mate (een onderdeel van) uw verpakking goed of minder goed recyclebaar is. De Recyclechecks zijn gebaseerd op het Nederlandse systeem voor de verwerking (inzameling, sortering en recycling) van huishoudelijk verpakkingsafval en op stromen die hiermee vergelijkbaar zijn.

In de afgelopen jaren zijn KIDV Recyclechecks opgesteld voor vormvaste en flexibele kunststof verpakkingen en voor verpakkingen van papier en karton, glas en metaal. Op deze pagina vindt u de interactieve Recyclechecks. De overige Recyclechecks kunt u via deze pagina downloaden. Deze, nu nog statische, Recyclechecks worden de komende tijd geüpdate en geïntegreerd in dit systeem.

1

De Recyclecheck
Met de Recyclecheck wordt de verpakking beoordeeld op de recyclebaarheid (goed, redelijk, beperkt, niet recyclebaar).

De checklist is de rode draad om de recyclebaarheid van de verpakking te bepalen.

2

Het achtergronddocument
Dit bevat een materiaal-specifieke toelichting, achtergrondinformatie over inzameling-, sortering- en recyclingprocessen én instructies hoe bepaalde eigenschappen van verpakkingen moeten worden getoetst.

Beschikbare documenten:
Vormvaste kunststof verpakkingen 2024
Flexibele kunststof verpakkingen 2024
Papieren en Kartonnen Verpakkingen 2024